Принципи

Из „Правила и ред за извършване на общественополезна дейност“ на Фондация Кукери

Член 4. Основните дейности на Фондация Кукери се извършват при спазване на следните  общи принципи:

  1. Съблюдаване на законите и индивидуална отговорност;
  2. Публичност и прозрачност;
  3. Отвореност за широко взаимодействие и партньорство с релевантни организации от различно ниво и вид, а също и с отделни индивиди, с оглед най-ефикасно осъществяване на общественополезната дейност на Фондация Кукери;
  4. Абсолютен приоритет на координаторската и поддържаща (помагаща) роля на Фондация Кукери при изключване, доколкото е възможно, на всякаква йерархичност, респективно отношения на подчинение, спрямо и от страна на нейните членове, сътрудници и партньори;
  5. Равнопоставеност на всички членове, партньори и потребители на дейността на Фондация Кукери;
  6. Максимална опростеност на структурите и процедурите в дейността на Фондация Кукери за постигане на ефективност, оперативност и бързина;
  7. Проектен принцип за работа на Фондация Кукери, т.е. поставяне на цели и разработване и управление на проекти за постигането им, както и организиране и участие в релевантни ад-хок (ad-hock) групи, с изключение на случаите, когато се касае за оперативни дейности като счетоводство, текущо обучение/инструктаж и пр.
Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: