ЗА ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ

Фондация Кукери е регистрирана с
Решение № 524/13.12.2010 на Пловдивски окръжен съд
ЕИК / Булстат: 176011527

Седалище и адрес на управление:
Област Пловдив, община Сопот
гр. Сопот 4330, ул. Незабравка 6А

Фондация Кукери извършва дейност в обществена полза.

Основният ни предмет на дейност е свързан с проучване, съхраняване, подпомагане, представяне, популяризиране и изучаване (формално и неформално) на кукерския обичай и културното наследство в Карловско, страната и чужбина, както и стимулиране на регионалното развитие и културния туризъм на тази база.

Целите на Фондация Кукери, определени в Учредителния акт-Устав, са:

  1. Да допринася за изучаването и съхраняването на кукерския обичай и културното наследство в Карловско и в други райони на страната;
  2. Да допринася за представяне по съвременен начин на кукерския обичай и на културното наследство;
  3. Да популяризира кукерския обичай и българското културно наследство в страната и в чужбина;
  4. Да подпомага обучението и образованието – в училище и неформално -, свързани с културното наследство;
  5. Да допринася за ученето в общността, включително чрез кукерския и други обичаи и традиции;
  6. Да допринася за обогатяване културния живот на местните общности и за регионалното развитие, в това число на културния туризъм;
  7. Да подпомага дейността и изявите у нас и в чужбина на кукерските групи и свързаните с тях организации съобразно техните нужди;
  8. Да допринася за развитие на международното сътрудничество в изучаване, съхраняване, представяне и популяризиране на маскарадните обичаи и културното наследство.

Банкова сметка:
Банка ДСК
IBAN: BG25STSA93000019179644
BIC код: STSABGSF

Дейности Документи Протоколи/Заседания Управителен съвет

Реклами
%d блогъра харесват това: