ДАРЕТЕ

Защо си струва да ни подкрепите?

1. Така ще подкрепите нашия уникален кукерски сайт, който единствен в момента обхваща цял един регион на България.

Сайтът „Старци – кукери от Карловско“ (www.kukeri-karlovskobg.eu)  съдържа изчерпателна и систематична информация за всяка кукерска група, за всяко кукерско селище в община Карлово, както и за възможностите за устойчив туризъм в селищата.

С вашата финансова подкрепа ще усъвършенстваме сайта в аудиовизуално отношение и ще го преведем на други езици. Така ще разширим обхвата, ефекта и ползите от него.

Вашата подкрепа ще ни даде възможност да  направим мрежа от подобни сайтове с всички кукерски групи, селища и региони на страната, които желаят.

2. Фондация Кукери се грижи за маркетинга, рекламата, популяризирането и подпомагането на кукерските групи и лазарките като един вид женски еквивалент на кукерите. Чрез нас вие подпомагате индиректно всички наши членове или партньори сред кукерските и лазарските групи.

3. В Карловско ние допринасяме за обогатяване на кукерските и лазарските празници, със запазване и донякъде връщане на техния автентичен дух и стил. Целта ни е те да станат още по-близки до местните хора и по-атрактивни за туристите от страната и чужбина, както и да служат като мощна туристическа реклама. Чрез дарението си за Фондация Кукери вие подпомагате местните празници и делници и развитието на културния туризъм.

4. Ние работим не за грандиозен маскараден фестивал като еднократно събитие през годината, а за културните и туристическите аспекти на устойчивото развитие на местно и регионално ниво. Тъй като кукерските селища са предимно села или малки градове в селски региони, с подкрепата си за Фондация Кукери вие допринасяте за устойчивото развитие и добруването на селските общности.

5. Ние не се страхуваме да споделяме опита, идеите и знанията си с всички, които желаят, както и да създаваме възможности други да правят същото за нас. Подкрепяйки ни, вие допринасяте за това добрият опит да бъде разпространен и приложен и в други организации, селища и региони.

6. Фондация Кукери е политически независима и неутрална неправителствена организация. Ние сътрудничим с всички, които работят за благото на своето селище, регион и страна. С подкрепата си вие проявявате своята гражданска позиция и се грижите за българската култура, културно наследство и устойчиво развитие

Дарете:

Банкова сметка:
Банка ДСК
IBAN: BG25STSA93000019179644
BIC код: STSABGSF
Фондация Кукери 

Фондация Кукери е регистрирана с Решение № 524/13.12.2010 на Пловдивски окръжен съд.
ЕИК / Булстат: 176011527

Седалище и адрес на управление:
Област Пловдив, община Сопот
гр. Сопот 4330, ул. Незабравка 6А
МОЛ: Йорданка Атанасова

Реклами
%d блогъра харесват това: